Alle informatie op Kerstmarkten.nl wordt met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het kan echter voorkomen dat sommige gegevens niet volledig of onjuist aan ons zijn doorgegeven. Voor de eventuele gevolgen daarvan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Alle gegevens welke op deze website vermeld staan mogen in geen enkele vorm worden overgenomen en voor verdere publicatie op internet verspreid worden. Zoekmachines zijn uitgezonderd.

Hotels op Kerstmarkten.nl
Alle aangeboden hotels op Kerstmarkten.nl vallen onder de verantwoording van (in)directe aanbieders. Voor vragen over hotelovernachtingen kun je bij de aanbieder terecht.